Het weduwen huis in India

 

Varanasi: een bedevaartsoord

Varanasi is één van de meest heilige steden van India. Duizenden Hindoe pelgrims komen naar deze stad om te baden in de rivier de Ganges, om zo hun zonden weg te wassen. De overtuiging is dat, wanneer je in deze stad sterft, je rechtstreeks naar de hemel gaat. Dit is één van de redenen waarom hier zo veel weduwen zijn.

Om die reden zijn er veel bedevaartgangers die hier hun weduwen achterlaten. Het komende voordeel voor de familie is dat zij niet meer voorde weduwe behoeven te zorgen.

In Varnasi zijn er veel weduwen, die op straat leven, terwijl er niemand is die zich om hen bekommert. Naar schatting zijn er ongeveer 10.000 dakloze weduwen in Varanasi. Zij voorzien in hun voedsel met bedelen of met prostitutie. Sommigen hebben hun verstand verloren als gevolg van de wanhopige situatie waarin ze leven. We geloven dat God van ons vraagt om deze weduwen te helpen, zodat ze een beter leven kunnen leiden.

Onze Visie:

In 1997 sprak God tot ons hart over de weduwen van Varanasi. Hij liet ons zien dat we een huis voor hen zouden moeten bouwen, waar ze in waardigheid kunnen leven en waar ook andere weduwen kunnen komen om te leren in hun levensonderhoud te voorzien.

Onze visie is om de weduwen te helpen. We willen aan 50 weduwen die in wanhopige omstandigheden leven onderdak bieden, voor hen en hun kinderen die hen soms vergezellen. We willen ook 1500 jongere weduwen die dat kunnen vaardigheden leren, waarmee ze een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen en de Hoop kunnen ervaren die ze nooit hebben gekend. We wisten dat dit veel tijd, personeel, geld en kennis zou kosten. Maar we hebben een prachtig huis gebouwd en zijn al begonnen met het opnemen van de weduwen.

Omdat we weten dat God een liefde heeft voor de weduwen, weten we dat het onze taak is om Zijn liefde te tonen door Zijn boodschap en door hen te leren in hun eigen levensonderhoud te voorzien. We zien de weduwen als individuen, die kostbaar zijn in de ogen van God en we hebben het verlangen om hen met respect te behandelen en niet als nummers van de maatschappij.

Op dit moment geven we onderdak aan 25 weduwen. We hebben bijna 100 weduwen in diverse projecten opgeleid om daarmee hun inkomsten te verwerven en we hebben een winkeltje geopend waar zij hun producten kunnen verkopen.

  • Ons doel is om 50 weduwen te huisvesten.
    Dit zijn de weduwen die op straat leven, die ziek zijn, gehandicapt of psychische problemen hebben.

 

  • Ons doel is 1500 weduwen een vak te leren

Dit zijn de weduwen die dagelijks komen om te leren hun brood te verdienen met verschillende micro-ondernemingen: in kunstnijverheid, bakken, kleren maken, zeep en kaarsen maken, pindakaas en jam maken, en sieraden maken. enz. Al deze artikelen zullen worden verkocht in een winkeltje op ons terrein en ook op andere locaties. Zo zijn we al begonnen met Hope Arts, een bakkerij en diverse andere bedrijfjes.

    • Sommige weduwen die we opleiden werken vanuit hun eigen huis, van waaruit ze hun eenmaal per week hun producten naar ons centrum brengen om daar te worden verkocht.

 

Het weduwen huis wordt ook gebruikt voor verschillende trainingen en seminars van Jeugd met een Opdracht (JmeO). Onderwijs van kinderen is ook nodig omdat sommige weduwen hier komen met hun kinderen. Ook het personeel woont in het weduwen huis, waardoor men beter in staat is om hen te helpen.