ONZE VISIE

  In antwoord op het gebod van God om zorg te dragen voor de weduwen en wezen, (Jakobus 1:27, Jesaja 1:17) willen wij een huis voor weduwen bouwen, waarin verschillende bedieningen kunnen worden gerealiseerd, zoals de opvang van dakloze weduwen, opleidingen voor de weduwen om in hun levensonderhoud te voorzien en onderwijs voor de kinderen van de weduwen. 

Het doel is om een volledige verandering te bewerken waarin de eigenwaarde van de weduwen wordt hersteld en zij ook in de maatschappij zullen worden gerespecteerd. Hiervoor is niet alleen een fysieke verandering nodig maar ook een emotionele en geestelijke verandering. Wij geloven dat dit alleen kan door hen in aanraking te brengen met het evangelie van Christus. 

Het weduwen huis moet een plaats zijn waar de weduwen een opleiding kunnen krijgen in verschillende vaardigheden die nodig zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 
Het moet ook een plaats zijn waar de weduwen terecht kunnen voor zowel hun fysieke als hun psychische en geestelijke behoeften, zodat ze een vredig en waardevol leven kunnen hebben. 
Veel van de weduwen hebben kleine kinderen die hen begeleiden. Daarom denken we dat het onderwijs van de kinderen onderdeel moet zijn van de opvang van de weduwen. Veel kinderen groeien op zonder enig besef van God. We willen ook de kinderen leren dat God hen lief heeft. 
Het weduwen huis zal ook worden gebruikt voor diverse opleidingen en seminars van Jeugd met een Opdracht.